Projekt

  • Pol till pol – om klimatförändringarnas påverkan på djur, i samarbete med Järvzoo
  • Fixa grejen – byt, låna, dela m.m. Utställning och aktiviteter på Ekotorget vid Wij Trädgårdar i Ockelbo.
  • Slåtter – kurs och slåtterdag på Ekotorget samt uppmuntran till de som sköter kretsarnas ängar
  • Rovdjursinformation