Omställning Gävleborg

Omställning Gävleborg har sitt ursprung i Omställning Hälsingland som startade i Söderhamn 2009. Omställning Gästrikland startade 2010 med ett Leader-projekt. Tillsammans har Omställning Hälsingland och Omställning Gästrikland genomfört tre stycken Framtidsveckan. Framtidsveckan är ett brett samarbete med, många olika lokala aktörer som på eget, initiativ ordnar publika aktiviteter, samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. Två år har omställningsrörelsen i Gävleborg fått draghjälp av större Omställning Gävleborgs projekt där bland andra Naturskyddsföreningen i Gävleborg varit medfinansiär.

Det senaste projektet var Omställnings Gävleborg – förstudie och framtidsprojekt i alla kommuner. Slutrapporten finns här

Det finns många omställnings-initiativ och -grupper i länet. Omställningsrörelsen inom Gävleborg är en palett av grupper, privatpersoner, föreningar och andra initiativtagare. Varje grupp bestämmer själv hur man jobbar, hur ofta man träffas och vilka frågor man fokuserar på. Det som förenar är målet; omställning till ett hållbart samhälle.

Information och kontakt till omställare i Gävleborg finns bl.a. via dessa länkar:

Omställning Hälsingland FB

Omställning Gävleborg FB

Vår kontakt i Omställning Gävleborg är Denise Fahlander.

www.omstallninggastrikland.se

http://transitionsweden.ning.com/