Rapport: ekologiskt i förskolorna i Gävleborg

25 förskolor av 50 tillfrågade svarade på enkäten gällande ekologisk mat och frukt som Naturskyddsföreningen Gävleborg skickade ut till förskolor i Gävleborgs län. De vanligaste ekologiska varorna på förskolorna är mjölk, bananer och gryn, många har angett att de alltid har dessa varor ekologiska. Frukt, grönsaker, morötter, pasta och potatis är också vanliga att alltid […]

Läs mer

Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

De sju lekplatser som inventerats har få spelande tjädrar, 1-2 Tjädern har minskat oroväckande i nationalparken och dess närhet p g a tidigare avverkningar i olikåldrade naturskogar Den skog som vuxit upp består till stor del av gran som starkt missgynnat tjädern Kvarvarande lämpliga tjäderspelsplatser har för liten areal Ingenting talar för en ökning av […]

Läs mer

Trevlig länsstämma i Gysinge

Årets länsstämma hölls i Gysinge, vid Färnebofjärden. En styrelse valdes med Stig Hammarsten som ny länsordförande. Miljöpriset gick till beskyddarna av äppelträdet i Gävle. Carolina Klüft från riksstyrelsen berättade om det nationella arbetet med bland annat nytt medlemsrekord, ny grafisk profil, nya verksamhetsriktlinjer och projekt om båtbottenfärger, Klimatmaxa, Fräsch på riktigt, Agenda 2030 och Global Action Week – ekomat. Vi fick en […]

Läs mer

Äppelträdets beskyddare fick miljöpriset

Naturskyddsföreningen Gävleborgs miljöpris gick i år till Sylve Rolandsson och Bo Hedblom med motiveringen: Hängivna, energiska och uthålliga skyddare av det numera rikskända äppelträdet i Gävle. – Trädet är en symbol för alla former av naturskydd, sa Sylve. Vi funderar på att skriva en bok om hur kampen gått till genom åren.

Läs mer

Ny styrelse i länsförbundet

Till ny ordförande i länsförbundet valdes Stig Hammarsten, Gävle. Denise Fahlander avtackades efter 8 år i styrelsen. Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Daniel Ekblom, Bjuråker (omval), vice ordförande Inga-Lill Carlsson, Järvsö (nyval), sekreterare Veronika Engelman, Forsa (nyval) Dessa kvarstår 1 år: Ann Horn, Forsbacka, kassör Sara Bodlund, Söderhamn Till suppleanter för 1 år: Jenny Olsson, […]

Läs mer

Intresseanmälan för skogsinventering

Här anmäler du ditt intresse för att delta i en gemensam insats för att inventera naturvärden i de områden där Skogsstyrelsen tagit ”paus” med att registrera nyckelbiotoper. Det berör dock inga områden i Gävleborg. Insatsen innefattar korta inventeringskurser under maj-juni (i bland annat Dalarna) och inventeringar av skog under juni – september. Den information vi […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Peppig ledare av avgående länsordföranden i Gävleborg, flest nya medlemmar i Dellenbygden, skrivelser om den nationella skogsskyddsstrategin, kontinuitetsskogar och pausen i reg. av nyckelbiotoper. Ny medarbetare på kansliet i Mora, rapporter från kretsträffen med Marcus Eldh och slåtterträffen, solcellsparker, sök till trainee och/eller starta en Fältbiologklubb m.m. Och en massa kretsaktiviteter! GDN_april_web

Läs mer

Handlingar till länsstämman

Inbjudan/program länsstamma Gävleborg 29 april 2017 _Gysinge Dagordning länsstämma Verksamhetsberättelse 2016_klar Media och skrivelser 2016 Gävleborg2 Årsredovisning 2016 Revisionsberättelse 2016 Verksamhetsplan 2017 Valberedningens förslag Propositioner – inga Motioner – inga inkomna Stadgar 2014-05-11 Nominerade till Naturskyddsföreningens miljöpris Rapport om vitryggig hackspett i Färnebofjärden: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/?s=vitrygg

Läs mer

Nytt nyhetsbrev

Nyhets-brev Gavle-Dala mars-maj 2017 (2) Släck på Earth Hour på lördag, köp skogsboken Skogslandskap farväl, Skogen som klassrum, Klädbytardagen, länsstämmor 9/4 Rättvik och Gysinge 29/4, skogsträff Dalarna, natursnoksledarkurser, guidekurs, rikskonferensen, ängsföreläsningar, värvarteam i Gävle. Delta i kampanjerna Antiscampidagen, Giftfri båtbotten, Bilevolution samt filmtips om palmoljeodling på Borneo. Med mera!

Läs mer

Väkommen till länsstämman i Gysinge 29 april

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2016 utvärderas och inriktningen för 2017 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och njuter av naturen. Anmälan senast 20 april via http://alturl.com/rwdsh. Deltagarlista för samåkning mailas ut av kansliet någon dag innan. Årsmöteshandlingar läggs ut här på hemsidan och visas på duk under mötet. Kostnad […]

Läs mer