Referat från workshop om förnybar energi Gävleborg

Aron Westin från Länsstyrelsen redogjorde för bakgrunden: ett regeringsuppdrag att till oktober 2019 ta fram en ny klimat- & energistrategi för perioden 2020 – 2025 (alt 2030?). Han redogjorde för aktuell situation för energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Gävleborg. 2015 var utsläpp av växthusgaser 5,4 ton/invånare i Gävleborg mot 5,3 ton i Sverige som […]

Läs mer

Rädda strandskyddet!

Nu höjs allt fler röster för att strandskyddet ska begränsas eller tas bort helt för att tillåta exploatering av strandnära områden. Naturskyddsföreningen i Dalarna anser att strandskyddet måste bevaras som det är. Det finns redan nu möjligheter för undantag i särskilda fall. Strandskyddet är alldeles för värdefullt för att användas som kortsiktigt slagträ i valdebatten. DET FINNS […]

Läs mer

Lyckad skogshelg i Hofors och Svabensverk

Helgen blev väldigt lyckad. Barbro Risberg och Nicklas Gustavsson mötte upp i Hofors och vi besökte först Körberget där vi gick ner vid två gruvhål och kom ner i fuktiga miljöer som hyser ovanligare arter. Det var fint att upptäcka nya slags biotoper för den biologiska mångfalden. Vi fann bl a gul och svart taggsvamp, […]

Läs mer

Remissvar reg. handlingsplan för grön infrastruktur

Kunskapsunderlaget om naturens kvaliteter är omfattande och utmärkt, men måste också följas av mer konkreta och handfasta åtgärder i naturen. Handlingsplanen behöver utvecklas och skärpas avseende genomförandet. Det är inte kunskapsnivån som är den största utmaningen för arbetet utan den pågående markanvändningen och då särskilt skogsbruket. Skogsbruket bedrivs med otillräckliga naturvårdshänsyn och omfattningen av de […]

Läs mer

Synpunkter på FSC

Punkt 1: Det förekommer försök till avverkningar och avverkningar av nyckelbiotopsklassad skog. I september 2017 inkom avverkningsanmälan om två områden på halvön mellan sjön Flugen och Storflugen i Bollnäs kommun. Det ena området har varit nyckelbiotop sedan 1996 och det andra delar sedan -96 med en utökning 2016. Naturskyddsföreningen fick vetskap om planer på avverkning […]

Läs mer

Vilket parti är bäst för natur och miljö?

Naturskyddsföreningens uppmaning inför valet är ”Välj naturen!” Vad innebär det för oss i Gävleborg? Vilket parti är bäst för natur och miljö? Hur ska vi rösta för naturen? Rikspolitiken är avgörande på många punkter.   För att ta reda på vad de olika riksdagspartierna tänker göra, om de får väljarnas förtroende att bestämma om miljöpolitiken, […]

Läs mer

Referat bussresa Hölick och ekopark Hornslandet

Vår guide Magnus Andersson inledde med att berätta om vad som präglar miljön i området. Geologin. Mager, kiselrik berggrund av granit och gnejs. Klimatet. Soligt och torrt klimat vid kusten gynnar tallen. Generellt lågvuxen skog som klarar stormar bättre. Havet. All finjord har spolats bort. Sten och klippblock och klapperstensfält är vanliga. Bankar av musselskal […]

Läs mer

Kampanjupptakt: Fixa grejen

Miljövänliga Veckan hålls alltid v. 40. I år är temat ”Fixa grejen”. I slutet av augusti samlades aktiva medlemmar i Skattungbyn för att få inspiration, fakta om konsumtion och tips på vad man kan göra. Syfte Inspirera till att minska konsumtionen Skapa en vilja att vårda och reparera Förlänga prylars liv är bra både för […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur 7 sept

Om Miljövänliga Veckan ”Fixa grejen”, skogsutflykter, paneldebatter, guidekurser, ledarutveckling, Nyckelpigeförsöket & ForskarFredag, bioblitz, Vargstammen minskar – ingen vargjakt, boktips: Skogsträdgården, tankar från en trainee, slåtterdag på Wij m.m. Och en hel massa kretsaktiviteter som solels-cirkel, fäbodvandring, ringmärkning, svamputflykter och bildvisningar. GDN nr 4 sept-nov 2018 web

Läs mer

Skogens Dag i Högbo

Den 25 augusti var det Skogens dag i Högbo bruk. Vi var tio ”funktionärer” där från Naturskyddsföreningen som berättade om olika saker i skogen: Anders Ekholm och Olavi berättade om sina undersökningar om lavskrikan och dess miljöer. Per-Olof Eriksson och Nils-Gunnar Kempe förevisade några mossor och lavar. Berit Berglund, som även representerade Gävleborg Botaniska Sällskap, […]

Läs mer