Årskalendarium och inbjudningar

September
1-2/9 Utbildningshelg skogliga arter, Hofors och Svabensverk
9/9 Valet
13/9 Klimatkonf. förnybart, Sandviken
16/9 Utflykt skogsgruppen Besseravinen
22/9 Utflykt skogsgruppen sö om Gävle
25/9 Länsstyrelsens naturguideutb, Gysinge Inbjudan
27/9 KNUT-dagen, fortbildning Gävle-Dala F-6, Vatten – en självklarhet?

Oktober
Miljövänliga veckan, v 40. Tema ”Fixa grejen”
Ansökan om bidrag från riks
14/10 Skogsutflykt Svarttjärnsberget, Söderhamn
20-21/10 Länsordförandekonferens Skåne
28/10 Kurs Artportalen, Sandviken

November
9-11/11 Miljötinget Gävle-Dala i Falun
16-18/11 Nationell skogsnätverksträff i Dalarna
23/11 Köpfria dagen
22/11 Skogsdag: ekonomi och hållbarhet, Alfta (arr. Biosfärkandidat Voxnadalen) Inbjudan temadag 22 november
25/11 Vattendag, Bollnäs Affisch: Affisch vattenkonf 25 nov Bollnas kompr

Ansökan LONA-bidrag