Årskalendarium och inbjudningar

Juni
Konf. Vägkanter och biologisk mångfald Siljansnäs 3/6
Broschyr-vägkanter
Naturnatten 5 juni
De Vilda Blommornas Dag 16 juni
Ekobyggdagar Wij, Ockelbo 30 juni-1 juli

Juli
Slåtterdag Wij, Ockelbo 8 juli

Augusti
Slåtter
Bussresa Gävle-Dala till brandområdet i Ljusdal 31/8

September
Reg upptakt inför Miljövänliga Veckan 1/9 ”Fixa grejen”  Ockelbo Inbj reg upptakt MVV 1 sept Wij
Föreläsningsturné med Arne Müller: Elbilen och metallerna

Oktober
Miljövänliga veckan, v 40. Tema ägodela och ”Fixa grejen”
Ansökan om bidrag från riks
Länsordförandekonferens 18-20 okt i Dalarna
Konferens tema rovdjur, 27 okt Järvzoo

November
Miljötinget för ungdomar, 15-17 nov i Söderhamn
Köpfria dagen
Ansökan Lona-projekt