Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp

Nedre Dalälven, foto: Jenny Olsson

Vi är en liten grupp av aktiva som vill verka för vattenfrågorna inom Dalarnas och Gävleborgs län. Vi vill bli fler och få till konkreta aktiviteter, vill du vara med eller vill du kanske bara få information från oss? Tveka inte att kontakta:

Jenny Olsson, jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Vi finns på Facebook, följ oss gärna!

https://www.facebook.com/gavledalahavsochsotvattengrupp

OBS! Att stå med på vår sändlista  kräver inte någon motprestation från din sida utan innebär endast att du får information och tips om vattenrelaterade aktiviteter.

Gruppens tidigare Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nr.6 Havs_ och sötvattengruppen

Nyhetsbrev nr.5 Gävle_Dala Havs_ och sötvattengrupp

Nyhetsbrev nr.4 Havs_ och sötvattengruppen

Nyhetsbrev nr.3 Havs_ och sötvattengruppen

Nyhetsbrev nr.2 Havs_ och sötvattengruppen

Nyhetsbrev nr.1 Havs_ och sötvattengruppen

 

Intressant faktablad:

Webbutbildningar strandskydd infoblad