Nationalpark på Hornslandet – en möjlighet för Hudiksvall

Skrivelse till Hudiksvalls kommunstyrelse. För kännedom till Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Strax innan jul presenterade Skogsutredningen (SOU 2020:73) sitt slutbetänkande. Bland bortåt 50 förslag finns ett om att ombilda fyra ekoparker till framtida nationalparker. En av dessa är Hornslandets ekopark i Hudiksvalls kommun.

”Skyddad natur kan bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring. Nationalparker bedöms ha bäst förutsättningar att fungera som tillväxtmotor och bör därför prioriteras.” Och vidare att ”de bör utformas på ett sätt som innebär förbättrade förutsättningar för naturturism och friluftsliv samt lokal och regional utveckling.”

Vi menar att Skogsutredningens förslag skapar intressanta möjligheter för Hudiksvall och norra Hälsingland. Skälen för att skyndsamt sjösätta denna process kan summeras i följande tre punkter:

  • Skogsskydd. Trots att närmare 90% av Gävleborgs län täcks av skogsmark är bara 2,5% av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. En nationalpark på Hornslandet kan bidra med ytterligare skyddad skogsmark. Idag växer Sveriges äldsta tall på Hornslandet och här lever den ytterst sällsynta jättepraktbaggen tillsammans med flera andra hotade arter.
  • Klimat. Skogarna på Hornslandet kan binda en ansenlig mängd koldioxid. En framtida nationalpark bör också tillgängliggöras och marknadsföras på ett klimatsmart sätt med tåg, buss och cykel.
  • Turism. En möjlig nationalpark kan även bidra till landsbygdsutveckling och sysselsättning inom en växande naturturism. I den lokala utvecklingsplanen från april 2019 för Rogsta socken och Hornslandet betonas just turismen som en avgörande styrka och framtida affärsmöjlighet.

Utifrån detta hoppas vi att Hudiksvalls kommun snarast inleder en process för att undersöka intresset, förutsättningarna och möjligheterna kring en framtida nationalpark på Hornslandet.

Läs hela skrivelsen Skrivelse.Hornslandet.Hudiksvall.0217

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.