Rovdjurskonferens med vargar utanför fönstret

Naturskyddsföreningens höstkonferens hade tema rovdjur och hölls på Järvzoo. Utanför Vargladan hörde och såg vi vargarna i hägnet! Här följer ett rel. kort referat. Längre ner på sidan finns Denises längre anteckningar och föreläsarnas presentationer.

Rovdjurscentret De 5 stora                                 Benny Gäfvert

Nationellt informationscenter sen -06. Björn, varg, järv, lo och människa.
1/3 budget nu, så verksamheten går på sparlåga.

 • Sprida faktabaserad och allsidig information
 • Ge människor förutsättningar att skapa egna värderingar
 • Vara en neutral mötesplats.

Har ett rovdjursråd med en bred sammansättning av intresseorganisationer, forskare och myndigheter. Daniel Ekblom och Isak Isaksson är Naturskyddsföreningens representanter.

Basutställningen på Järvzoo hade 50 000 besökare -18, liten dipp p g a branden. 70 000 -16.

 • Rovdjursskola
 • Utbildning för pedagoger
 • Mötesplats
 • Informationsproduktion
 • Remissinstans
 • Uppsökande verksamhet
 • SFI-projekt
 • LONA-projekt t ex utelektioner
 • Seminarier
 • Skyttesimulator

Får 10% av entréerna från Järvzoo. Parken är privatägd, stiftelsen självägd. Arbetar för att slå ihop rovdjurscentren i Orsa/Grönklitt och Järvsö under arbetsnamnet Rovdjurscenter Sverige. Har gemensam webb och nyhetsbrev idag redan.

www.de5stora.com

Sverige har bestämt att ha rovdjur, men inte hur många och var.

Fakta om varg, se presentation. Ca 300 st i Sverige. Vargar kan höra varandra yla i en mil.

Lo har troligen en kort svans för att inte behöva hålla en lång svans varm, kommunicerar med öronen och tofsarna som en förlängning. Ca 1200 i landet. Dyraste förvaltningen för att de tar så många renar. I Gävleborg står dock björnen för 80% av rovdjursersättningarna.

Järv ca 600, mer och mer i skogslandet. Skröna att den är ovanligt glupsk.

Björn ca 2900. Kan ha ide som ser ut som ett fågelbo, öppet och blir översnöade bara. När de sover som djupast andas de 2 ggr/min och har en puls på 10 slag/min!

Alla 4 finns i Ljusdals kommun.

 

Stora rovdjur och artskydd i Gävleborg – hur arbetar länsstyrelsen?
Sara Waern och Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg

Natursidan på Lst har ca 50 anställda nu. Naturprojekt, områdesskydd, skötsel, vilt & samråd, rovdjursinventering.

Jaktlagen, Miljöbalken och Artskyddsförordningen är de vanligaste lagstiftningarna i länsstyrelsens arbete.

Vildsvin börjar komma in i länet söderöver.

I mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som Gävleborg tillhör, finns beslut om 28 föryngringar, i södra 1 och i norra 1.

 1. Miniminivåer fastställs länsvis av Naturvårdsverket
 2. Förvaltningsmål anger antal föryngringar som förvaltningen på länsnivå har som ambition att sträva mot. Beslutas av Viltförvaltningsdelegationen.

Gävleborg        Miniminivå       Förvaltningsnivå                         Omräkningsfaktor

Varg                    3,5                       4                                                        10

Lo                        10                        13                                                     5,5

Björn                  25                        36                                                     10

Järv                     –                           –                                                        6,5

Nytt referensvärde för gynnsam bevarandestatus för varg 300, i st för tidigare 270 st.

2020 utökad spillningsinventering på varg. Allmänheten får gärna hjälpa till! Länsstyrelsen har utlämningsställen med provrör. Alla vargspillningar ska samlas in. Även rapporter av vargspår och synobservationer är viktiga. Läs mer på länsstyrelsens hemsida. Se på Rovbase och Skandobs.

Inventeringsresultat 2018/19

Varg: 9 familjegrupper, 3 revirmarkerande par, 3 övriga stationära (en del gemensamma med andra län). Trenden är ökande. Lucka vid Bollnäs, Alfta, Edsbyn men där har de haft flest incidentrapporter, p g a strövargar.

Lodjur: 23 familjegrupper

Björn 2017: Ca 470

Järv: bedömer att det sker 4-7 föryngringar i länet, mest i norr och NV

Kungsörn: 9 lyckade, 6 misslyckade häckningar

Licensjakt efter stora rovdjur

Lst Gävleborg har delegering för björn och lo? från NV. Lst gör bedömer utifrån inventeringsresultat vs förvaltningsmål om det finns utrymme för jakt. Samråd med övriga län, nationella mål, beskattningsmodell/input från forskare. Beslut om licensjakt eller inte.
Val av revir beroende på revirtäthet, skadebild/problemområde, genetisk status när det gäller varg. Hela revir skjuts av nuförtiden.

SVT har gjort en mycket bra grafisk beskrivning av hur vargpopulationen utvecklats över åren i Sverige. www.svt.se/datajournalistik/vargen-i-siffror

Skyddsjakt

Efter en ansökan till Lst, med stöd av §23 i jaktförordningen. Skäl: för att skydda vilda djur och växter i deras livsmiljö, allvarlig skada på egendom, med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet som har ett allt överskuggande allmänintresse.

Kan även ske på eget initiativ enligt §26 i jaktförordningen. Ex räv som kommer in på gård och kan orsaka skada eller annan olägenhet.

På eget initiativ §28 jaktförordningen. Enskilda personer kan, vid akuta situationer, avliva rovdjur. Får bara dödas om angrepp inte kan förhindras genom skrämsel eller annan lämplig metod.

På myndighets initiativ §7 i jaktförordningen. Används mycket sällan, men kan komma att användas för vildsvin.

 • 40c Om djuret är så skadat att det snarast bör avlivas.
 • 9 Polismyndigheten får låta avliva djuret.

Viltskador

I Sverige större andel bidrag (förebyggande) än ersättning (efter att skada skett). 29 000 kr i bidrag (förebyggande) och 196 000 kr i ersättning i Gävleborg 2018. T ex potatis av tranor, ensilagebalar, bikupor björn.

Skyddsvästar till hundar, rovdjursstängsel, besiktar skador även på tamdjur.

Illegal jakt

Vid misstanke om brott måste Lst polisanmäla. Tillsyn och förordna jakttillsynsmän. Har inte sett djur som försvunnit el dyl. Hittat en misstänkt åtel. Bra samarbete med jägarorg. som själva vill motverka illegal jakt.

Artskydd

 • Fridlysningsbest: dispenser, 12:6-samråd, interna samråd vindkraft t ex, myndighetssamverkan med bl a Skogsstyrelsen
 • Förevisning av vilda djur t ex Järvzoo
 • Preparering av vilda djur
 • Handel med vilda djur (CITES)
 • Tillsyn
 •  

Viltförvaltningsdelegationen

Ej inblandade i beslut om skydds- och licensjakt.

Naturskyddsföreningens repr: P-O och Denise ord, Stig och Leif ers.

Naturskyddsföreningen vill att Lst ska ge förslag till förvaltningsnivå som kan diskuteras i vfd. Nu kändes det som att beslutet blev en kompromiss/medelvärde utifrån de olika intressena, där jaktintresset ju överväger.

På gång nationellt:

Naturskyddsföreningens rovdjurspolicy och syn på viltförvaltning            Isak Isaksson, riks

Har sändlista till naturvårdens repr. i landet. Info via mail.

Tänker starta en rovdjursgrupp nationellt, liknande gruvgruppen. T ex Skype-möten.

Aktuellt:

Bra dokument:

 

Diskussioner

 • Licensjakt kontra skyddsjakt
 • Media
 • Sätta upp rovdjursstängsel
 • Sammansättningen av viltförvaltningsdelegationen och deras befogenheter

/Lillian
Naturskyddsföreningens kansli Gävle-Dala

 

Denise längre, mer detaljerade anteckningar:

Rovdjurskonferens på Järvzoo Denise ant

Föreläsarnas presentationer:

Lansstyrelsen_Jarvso27okt19

Naturskyddsföreningen presentation Järvsö 20191027 Isak Isaksson

Naturskyddsf jakt_och_viltvardspolicy_jan16_0

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.