Synpunkter på FSC

Punkt 1: Det förekommer försök till avverkningar och avverkningar av nyckelbiotopsklassad skog. I september 2017 inkom avverkningsanmälan om två områden på halvön mellan sjön Flugen och Storflugen i Bollnäs kommun. Det ena området har varit nyckelbiotop sedan 1996 och det andra delar sedan -96 med en utökning 2016. Naturskyddsföreningen fick vetskap om planer på avverkning och besökte områdena igen och fann ytterligare bevis för de höga naturvärdena. Länsstyrelsen fick kännedom om detta och håller nu på att förhandla med markägaren om reservatsbildning. Om inte Naturskyddsföreningen påkallat uppmärksamhet hade dessa naturvärden nu varit förstörda.

Förra året såg vi även att det fanns avverkningsanmälningar i närheten av Björke norr om Gävle där delar av avverkningsanmälan var klassad som nyckelbiotop. Vi hade inte möjlighet att besöka området och vi vet inte heller hur utgången blivit.

Punkt 3: Vi upplever att det inom skogsbruket finns väldigt låg förståelse för kontinuitetsskogar och deras betydelse för den biologiska mångfalden. Man har svårt att se värdet av det som inte ger pengar på banken. Allmänheten och turismen har ett mycket stort intresse av att skogen är estetiskt vacker. Skogen har mycket stor betydelse för rekreation och återhämtning liksom för turismen och bilden av Sverige som ett land med vacker skog.

I samband med den stora utbyggnaden av vindkraftverk – ofta på impedimentmark – så avverkar man i anslutning till uppdragna vägar. Skog som annars skulle ha tillhört det som sparats för biologisk mångfald blir istället vindkraftparker som är påverkade av människan. Både vägar och kraftverken upptar ytor som annars hade varit avsedda för djur och växtrikedom. Det blir en stor påverkan på miljön med ljud, skuggor och vägar.

Punkt 4. Det sker en omvandling av landskapet som vi färdas i när vi t ex reser fram genom landet i bil. När man t ex passerat Axmar Bruk norrut och färdas längs Jungfrukusten upp mot Söderhamn är det kalhygge efter kalhygge. Skogsbruket skulle behöva ta hänsyn till helhetsbilden i skogslandskapet. Omloppstiden för skog är åtminstone 60-80 år. Därför skulle man inte inom samma tioårsperiod avverka skog som angränsar till varandra. Mindre områden som avverkas gör en mera intressant mosaik i landskapet. (Det skulle kanske även förändra risken för omfattande skogsbrand.) Som turister i eget land – eller för att locka våra utländska turister – behöver vi ha intressant och vacker skog att se och vara i. Om stora sammanhängande ytor är avverkade inom en kort tidsperiod påverkar det helhetsintrycket av vårt skogslandskap. Det försämrar även förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

Skogsbruket skulle även behöva lägga stor vikt vid att utforma avverkningar så att de görs på ett estetiskt vackert sätt. Vi kan se mycket stor skillnad på hur avverkningar utförts. På vissa ställen ser det bara ”slaktat” ut. På andra ser man att arbetet är utfört med kompetens och omsorg. Om det senare skulle bli mer dominerande inom skogsbruket kan acceptansen för att vi behöver använda skogen för olika ändamål bli mer accepterat av allmänheten – som även vill hitta vackra svampskogar att vara i.

Inga-Greta Andersson

Naturskyddsföreningen Gävleborg

Skogsgruppen

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.