Nytt naturreservat – Fäbods i Torsåker

I februari 2017 arrangerade Naturskyddsföreningen Gävle-Dala en slåtterträff i Hofors. Meningen var att delge varandra glädjeämnen och bekymmer angående ängsslåtter. Jag uttryckte då min oro inför kontinuiteten på Hofors-Torsåkerskretsen slåtteräng vid Fäbods i Torsåker, där vi varit engagerade i slåttern i 26 år. Många av oss hade med ålderns rätt nu svårt att klara av uppgiften. Det gällde också markägaren Arne Persson som med sin lie svarat för den stora insatsen här under de senaste 50 åren.

Tomas Troschke, vid Länsstyrelsen i Gävleborg var med på träffen och tog upp frågan med sina kollegor och jag blev några veckor senare uppringd av Linda Svensson, som berättade om planer på att göra ängen till naturreservat. Vår krets har hela tiden aktivt varit inblandade i processen med reservatsbildandet. I det ingår också att Länsstyrelsen tar över ansvaret för skötseln av området. En bidragande orsak till det är säkert att ängen är klassad som Natura 2000-område.

I april inköptes ett 8,2 ha stort område av Naturvårdsverket. Förutom ängen ingår en åker som gränsar till ängen, en skogsdunge och en bit av stranden vid Fäbodsjön. Syftet är att åkern fortsatt ska hävdas för att inte försämra ljusinsläppet till ängen, att skogen på sikt ska bli betespräglad och skogsbrynet restaureras. På stranden ska exploatering t.ex. av fritidstomter förhindras. Det viktigaste är förstås att årlig skötsel och hävd av ängen ingår i skötselplanen för reservatet.

Under försommaren har förslagen till beslut om reservatet och skötselplanen varit ute på remiss. Vi ser fram emot att beslutet om reservatet kommer snart. Det kommer att ge förutsättningar för den rika ängsfloran med många vanliga ängsväxter men också rariteter som stortimjan, brudsporre, fältgentiana, ängshavre, darrgräs, mandelblom, knägräs, kattfot, svart- och rödkämpar, svinrot och jungfrulin att finnas kvar här. När historien bakåt för den här marken är så lång känns det bra att den också har en framtid.

Barbro Risberg

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.