Debatt: Vargstammen minskar

Så har då Naturvårdsverkets (NV) slutliga rapport gällande inventering av varg vintern 2017/2018 släppts (1 juni). Den slår fast att antalet individer av denna högt inavlade och starkt hotade art minskar i antal från 355 föregående inventeringsperiod till 305 individer 2017/2018, en minskning med 14 procent. Antalet föryngringar i Sverige konstateras samtidigt vara det lägsta som dokumenterats på fem år.

 

I Värmland och Dalarna, där företrädare för Jägarförbundet och vissa politiska partier felaktigt hävdat motsatsen, är nedgången uppseendeväckande. Antalet familjegrupper och revirmarkerande par har i till exempel Dalarna minskat med 41 procent sedan föregående år, nästan en halvering. Noterbart är även att vargrevir och individer som försvunnit under inventeringsperioden på grund av licensjakt, skyddsjakt eller konstaterats döda av annan orsak är inkluderade i samtliga redovisade siffror. Antalet döda och medräknade vargar under inventeringsperioden är redovisade till 39 individer, därtill kommer de individer som konstaterats döda efter inventeringsperioden samt det mörkertal som bara försvunnit.

 

I tillägg till detta rapporterar NV (3/5) att den ökande illegala jakten äventyrar överlevnaden för de svenska rovdjursstammarna och försvårar förvaltningen av rovdjur. Det gör även att Sverige får svårt att leva upp till EU:s krav om biologisk mångfald. Illegal jakt sker på samtliga stora rovdjur och i alla områden där de finns. Man beräknar att den illegala jakten har ökat med nästan 50 procent de senaste fem–sex åren vilket skulle betyda att nästan 20 procent av beståndet och ett drygt 50-tal vargar nu skjuts illegalt. SLU har även gjort en studie där man djupintervjuat ett stort antal jägare gällande den illegala jakten och kommit fram till att även om jakten sker av ett fåtal individer så finns det en acceptans i jägarkåren i stort.

 

Vi är väl medvetna om den djupa oenigheten som råder i frågan om jakt på rovdjur, men med dessa fakta presenterade skulle vi önska att såväl Jägarförbundet och andra lobbyorganisationer som politiker förhöll sig till fakta i sina inlägg och debatter, tog de lagbrott som med all tydlighet förekommer i stor skala på allvar och presenterar hur man tänkt påbörja sitt arbete mot biologisk mångfald där de fyra stora rovdjuren, det vill säga björn, järv, lo och varg, ges möjlighet att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

 

Saklig information, kunskap och dialog är ledord i vårt arbete och vi önskar att övriga organisationer och politiker hade viljan att följa oss i det så vi tillsammans kan arbeta för ökade bidrag till rovdjursavvisande stängsel och andra förebyggande åtgärder för en samexistens med både fungerande jordbruksföretag, vackra landskap och en artrik fauna med livskraftiga rovdjursstammar.

Daniel Ekblom Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.