Full fart på Skogsarbetet i Gävleborg!

Nivån på arbetet i skogsprojektet och inom skogsnätverket är hög. Den studiecirkel som Magnus Andersson leder lär ut hur vi ska bedöma och beskriva skogar med höga naturvärden.  Vi har haft fem exkursioner med 12-14 deltagare och besökt olika typer av skogar, ofta reservat för att lära oss att känna igen arter som är användbara som indikatorer på höga naturvärden. Vi har också lärt oss att använda de bedömningssystem som myndigheterna använder. Utöver detta har det inom skogsnätverket genomfört flera exkursioner till områden som hotas av avverkningar eller områden med naturvärden men som ännu inte har skyddats. I några fall har vi varit i kontakt med myndigheter och markägare för att stoppa avverkningar och vi har nått viss framgångar genom att några nya nyckelbiotoper har lagts in. Eventuellt får vi också en utvidgning av ett reservat söder om Gävle.

Det återstår en avslutande inneträff i skogscirkeln där vi kommer att gå igenom olika sätt att via datorn plocka fram information om skogar och avverkningar. Vi kommer också visa vårt eget system för att dokumentera skyddsvärda områden. Vi har gjort en egen databas i ett GIS system. Vi har hittills lagrat 14 områden med en areal på nästan 800 ha totalt. Det är områden som vi anser har så höga naturvärden att de bör bli reservat eller i något fall biotopskyddsområde. Vi har haft möte med Länsstyrelsen och kommit överens med dem om att skicka över denna databas vartefter att den fylls på med nya objekt.

Under hösten-vintern kommer vi att ordna lokala möten för medlemmarna där de kan berätta om skogar som de anser har höga naturvärden. Vi kommer att dokumentera dessa förslag och sedan föra in dem i vår databas efter att någon i skogsgruppen har varit ute och tittat på områden. Det är viktigt att alla områden som vi skickar in till myndigheterna är väl dokumenterade och har höga värden så att vi kan bibehålla den höga trovärdighet som vi har idag.

Projektet avslutas i år, men skogsnätverket kommer att leva kvar och vi kommer att fortsätta med inventeringar och exkursioner under nästa år. Länsförbundets styrelse har diskuterat möjligheten att stödja verksamheten ekonomiskt genom att betala ut milersättning till alla medlemmar som är ute och inventerar skogar. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att bygga ut vår databas och även göra brandkårsutryckningar för att försöka stoppa avverkningar inom känsliga områden.

Stig Hammarsten
070-588 52 43

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.