Studieresa brandområdet Sala

Efter att bussen plockat upp alla deltagare från Gävleborg och Dalarna kom vi fram till Ramnäs. Där delade vi upp oss i två grupper. Den ena gruppen började med att äta och den andra fick guidning på besökscentret Elden & skogen.

Branden startade den 31 juli 2014 och var under kontroll först den 11 augusti. Brandområdet är 7 mil runt. 90% av alla bränder anläggs av människor, så även denna. Det brann oftare förr i tiden än nu. I Dalarna brann det var 60:e år tidigare.

14 000 hektar skog brann. 6000 ha har blivit naturreservat och 1500 ha ekopark. Reservatet invigs av länsstyrelsen med stort firande den 12 juni. Skogsägarna har fått ingå i naturreservatet, fått ersättning eller fått byta mark.

Svedjenäva, brandnäva (ny art för länet), sotsvart praktbagge (parar sig nästan i glödbädden) kolticka (mycket sällsynt) är några speciella brandarter.

Aspen satte massor av frön den varma sommaren 2014. När det sedan brann fick de chansen att gro på den bara marken som blev resultatet.

Älgarna var kvar i området. På dagarna hade de daglega på brandfältet och på kvällarna gick de utanför och betade. Nu finns en stor älgstam i området. Kronhjort, skogshare, vildsvin och älg är de vanligaste djuren i området. Hararna gör att det finns berguv också.

Det har hittats 7 nya arter svampar för Västmanland. Toppmurkla är en riktig delikatess som plockare från andra länder såg till att ta tillvara.

Åkergroda och tretåig hackspett är andra arter som belyses särskilt på besökscentret.

Fåglar inventeras april till juni varje år längs 6,5 mil vägar. Fler arter och fler individer har registrerats redan andra året. Rödstjärten är en karaktärsart. I en studie har 200 holkat satts upp i området.

17 tjäderspel innan, färre efter branden. Inga nya tjäderkullar har observerats på grund av brist på mat. De kan dock komma tillbaka till området när blåbärsriset kommit tillbaka, om sådär 40 år. Orren gynnas dock av lövträd som asp och björk.

Framtidsrummet fokuserar på hur skogen kommer att bli. De tar bilder med ett års mellanrum för att följa utvecklingen och återhämtningen av växtligheten. Här finns också bildspel om t ex svedjenävan. Vid inventeringen ”Flower Meet” hittades 65 000 exemplar av svedjenävan. Det finns områden där den grott som inte brunnit på 300 år. Fröna har alltså legat i 300 år innan de grott!

Det har funnits två vargar i området tidigare. Hannen blev påkörd, men honan hittade en annan hane. Nu är båda borta. Lodjur finns också i området, men inte järv.

Besökscentret ska kompletteras med ett brandrum där barnen kan få leka brandmän och rädda ett mjukisdjur i en tunnel etc.

Nytt besökscenter i Västerfärnebo planeras, där med fokus på människornas situation.

Surahammars kommun har ca 11 000 invånare och tätorterna Virsbo, Ramnäs och Surahammar. Kolbäcksån rinner igenom och präglar kommunen.

 

Sedan gjorde vi en rundtur i brandområdet med bussen och fick stiga av vid två tillfällen.

Några arter vi såg var: svedjenäva, blåsuga (betes- och slåttergynnad), spåmossa, örnbräken, lungmossa, skogsviol, korsört (kväveälskande) och stenmurkla. Den här tiden blommade massor av tuvull.

Vi åkte förbi en mosse där alla träd fallit. Bra område för gärdsmyg och järnsparv.

Ett område med gammelskog klarade sig bättre när branden drog fram. Gamla vårtbjörkar och tallar klarade sig bättre mot branden. Även våta områden med glasbjörk och al var mer svårantänliga.

Det finns många betesdjur i området och därmed fina öppna landskap. Vid ett skogstorp har det betats kontinuerligt i 300 år!

Det pågår även undersökningar om dagfjärilar och nattflyn som ska bli intressant att följa. Väddnätfjäril är en förekommande art.

Forskning om bland annat bete pågår. Vi såg avstängda hagar på 10 x 10 m där inget bete kan ske. Där kan man under åren jämföra växtligheten mellan de områden som betas och de som inte gör det.

Vi såg ett sångsvansbo som förmodligen är Sveriges mest fotograferade! Strömstare ska också finnas.

Bävern hade anlagt en stor hydda och fällt många aspar bland annat. Länsstyrelsen har anlagt en stig som kallas Bäverstigen som är mycket populär. De har även anlagt en stig upp på Uvberget som kallas uvstigen. På Grävlingberget håller länsstyrelsen på att anlägga ett uterum, torn och ramp med utsikt.

Stort tack till våra lokala guider Sören Larsson och Tom Sävström!

 /Lillian Lundin Stöt

Bilder finns på www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
Detta inlägg har kategorierna Skog. Bokmärk länken.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.