Klimat och energi

Kontaktpersoner och sakkunniga

Energi

Mattias Degervall
Tel 070 636 96 28
mdpost@spray.se

Solceller och solcellssystem

Mats Andersson
Tel 0652-134 24
mats@energibanken.se

Vindkraft

Hans Levander
Vedmyra 105
820 60 Delsbo
070 662 01 81
levanderhans@telia.com