Viltvårdsgruppen Gävleborg

 

Fotograf: Anders Friström

Rovdjuren har en viktig plats i naturen – och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen värden som är väldigt speciella. Rovdjuren har, precis som alla andra arter, en viktig plats i naturen!

Naturskyddsföreningen Gävleborg stödjer Naturskyddsföreningens nationella policy gällande rovdjur. Här kan ni ta del av en sammanfattning av denna:

Sammanfattning Rovdjurspolicy Naturskyddsföreningen Gävleborg 2022

Vi anser vidare att även riksföreningens hela policy skall användas även framöver och presenteras såsom nedan:

jakt-och-viltvard-policy

 

Fotograf: Anders Friström

Om vår syn på förvaltningen av varg kan ni läsa här: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-bor-den-svenska-vargstammen-forvaltas/

Medlemmar som är rovdjursintresserade och vill delta och få information via vår viltvårdsgrupp kan anmäla sig till Denise Fahlander: nizanfahlander@gmail.com

 


Kontaktperson
Daniel Ekblom
Tel 070-561 71 81
daniel@fawltytowers.nu

Sakkunnig i Rovdjursfrågor
Anders Ekholm
Tel 072-702 96 06
awekholm@gmail.com


 

Viltförvaltningsdelegationens representanter

Denise Fahlander, Ordinarie
Tel 070-646 10 42
nizanfahlander@gmail.com

Stig Hammarsten, Ersättare
Tel 070-588 52 43
hammarstenstig@gmail.com

Per-Olof Erickson, Ordinarie
Tel 073-035 85 42
perolof.erickson@gmail.com

Leif Modéer, Ersättare
Tel 0278-66 50 87
leif.modeer@telia.com

Ge Rovdjuren ditt stöd!