Viltvårdsgruppen Gävleborg

19062011-Lodjur-800-150px

Rovdjuren har en viktig plats i naturen – och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen värden som är väldigt speciella. Rovdjuren har, precis som alla andra arter, en viktig plats i naturen!

Naturskyddsföreningen Gävleborg stödjer Naturskyddsföreningens nationella policy gällande rovdjur: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Jakt_och_viltvardspolicy_jan16_0.pdf

Och så här ser vi på förvaltningen av varg: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/varg/hallbar-vargforvaltning

Medlemmar som är rovdjursintresserade och vill delta och få information via vårt rovdjursnätverk kan anmäla sig till Daniel: daniel@fawltytowers.nu


Kontaktperson
Daniel Ekblom
Tel 070-561 71 81
daniel@fawltytowers.nu

Sakkunnig i Rovdjursfrågor
Anders Ekholm
Tel 072-702 96 06
awekholm@gmail.com


 

Viltförvaltningsdelegationens representanter

Denise Fahlander, Ordinarie
Tel 070-646 10 42
nizanfahlander@gmail.com

Stig Hammarsten, Ersättare
Tel 070-588 52 43
hammarstenstig@gmail.com

Per-Olof Erickson, Ordinarie
Tel 073-035 85 42
perolof.erickson@gmail.com

Leif Modéer, Ersättare
Tel 0278-66 50 87
leif.modeer@telia.com

Ge Rovdjuren ditt stöd!