Kulturreservat Våsbo fäbodar

Foto: Marie Östlund
Foto: Marie Östlund

 

I juli 2009 invigdes Våsbo fäbodar i Ovanåkers fäbodskog som länets andra kulturreservat.

Våsbo är idag en av länets bäst bevarade fäbodar det är inte mycket som har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Än idag betar djuren på Våsbo och markerna består av slåtterängar, beteshagar, åkrar och skogspartier. De flesta byggnaderna har hög ålder och det finns ett omfattande system av gärdesgårdar såväl inom fäboden som i gränserna mot utmarken.

imagesAQYMTJJ4

Foto: Marie Östlund

imagesH82O4FMX

Foto:hela hälsingland

Våsbo är öppet för allmänheten och det finns en trevlig vandringsled genom fäboden.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Ladda ner Broschyr