Handla Miljövänligt

Handla Miljövänligt (HMV) i Gävleborg samlar alla medlemmar i länet som har intresse av att aktivt medverka till ett miljövänligare handlande genom konsumentmakt. Det gör vi bl.a. genom lokala arrangemang under Miljövänliga veckan, alltid v. 40. Varje år har vi en regional upptakt, vanligtvis i augusti, tillsammans med Dalarna. På upptakten presenteras årets tema och material och vi får besök av någon från riks. Träffen sker vartannat år i Gävleborg och vartannat år i Dalarna.
Vill du vara med på en sändlista för HMV i Gävleborg hör av dig till kontaktpersonen för HMV. Gilla gärna Facebook-gruppen https://www.facebook.com/hmvgavleborg/
Kontakt
Denise Fahlander
Brunnsg. 57 E
802 52 Gävle
070 646 10 42
nizanfahlander@gmail.com