Färnebofjärdens Nationalpark

Gysinge 01

Foto: Jocke Carlstorp

Färnebofjärdens Nationalpark
är en del av Nedre Dalälven, en säregen älvsträcka i landet, där sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar mosaik. Här ligger även den biologiska norrlandsgränsen – ”Limes Norrlandicus” – med det märkliga mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter. Som del av enahanda landskap är nationalparkens natur påfallande vacker med goda möjligheter till spännande naturupplevelser. Den vitryggiga hackspetten är en fågelart som befinner sig på utrotningens brant. Den återfinns numer i Färnebofjärdens Nationalpark, en plats som två vitryggar för första gången på 15 år funnit kärleken. Det är ett av fyra häckande par i Sverige. Tidigare har uppfödda hackspettar släppts ut även här. Den vitryggiga hackspetten börjar trivas allt bättre i miljöerna kring Nedre Dalälven. Något som det häckande paret i Färnebofjärdens nationalpark är ett bevis på. Den främsta anledningen till hackspettens utrotningshot är det intensiva skogsbruk som lett till den stora bristen på lövrika livsmiljöer. 200 rödlistade arter har gynnats av Projekt Vitryggig hackspett. Det är enligt Naturskyddsföreningen mest skalbaggar och lavar men även fåglar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gysinge naturreservat
avsattes 1975 för att bevara ett större område med typisk dalälvsnatur. Här finns bland annat lövskogar och älvängar, naturtyper som annars är ovanliga i länet. På Granön finns också en naturpark med handikappanspassad naturstig.
Här finner du storslagen natur i Mälardalens närmaste vildmark, utmärkta fiskevatten, restaurang, café och mycket mer. Inom området finns vandringsleder och platser med vindskydd och eldstad. Vi har även platser för husbilar och husvagnar och erbjuder uthyrning av kanot och fiskeutrustning.
Nedre dalälven är även upptaget som biosfärsområde.

IMG_3692-farnebofj

Gysinge Bruk
är ett av Sveriges bäst bevarade vallonbruk i södra Gästrikland med anor från 1600-talet. Det har varit ett av ett av Sveriges ledande järnbruk med världens första elektrostålugn, den Kjellinska ugnen.

imagesskt

Gysingebroarna
De fyra järnvägsbroarna över Dalälven i Gysinge byggdes för Sala- Gysinge- Gävle järnväg år 1900 med material från Göteborgs Mekaniska verkstad. Banbyggnaden hade påbörjats två år tidigare och invigdes i sin helhet 1901.
Broarna är byggda i en stålkonstruktion som balkbroar med stående parabelformade fackverk. Denna konstruktion var vanlig under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Många av dessa broar har senare ersatts med andra typer, varför kvarvarande broar av denna typ har teknikhistoriska och kulturhistoriska värden som bör värnas.
I den inventering 2001 av c:a 17 500 broar som Trafikverket idag förvaltar anges att endast tre av landets första järnvägsbroar med liknande konstruktion finnas kvar. Typen kom att bli något av byggnadskonstens signum under perioden 1870-1910, varför broarna i Gysinge är värdefulla som representanter för en viktig tidsepok i svensk byggnadshistoria.

imageser

 

 

 

 

 

untitledtw
 

 

 

 

 

Så hittar du hit
Från Sandviken: Tag väg 272 mot Österfärnebo och Gysinge. Sväng höger vid skylt mot Färnebofjärdens nationalpark, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till Naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.
Från Gävle: Tag väg 56 (fd 80) till Valbo, där du svänger av söderut mot Sala (fd väg 67). Efter ca 4 mil svänger du höger (väg 272), mot Färnebofjärdens nationalpark. Följ skyltningen mot nationalparken, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till Naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.

Länkar

Naturvårdsverket
Naturum
Länsstyrelsen
Gysinge Bruk
Projekt Vitryggig hackspett