Skogsgruppen Gävleborg

Skogsgruppen Gävleborg är en samling medlemmar som är skogsintresserade. Vi ordnar en skogsexkursioner för att identifiera naturvärden i skog och lära oss mer om skogens arter och miljöer. Vi arbetar för att skydda fler skogsområden och att större hänsyn ska tas till skogens biologiska och sociala värden.

Skogsgruppen Gävleborg fick under 2016 projektpengar för att sätta mer fart på skogsarbetet. Två träffar anordnades, en med rikskansliets sakkunniga Malin Sahlin och en med Kronobergs skogsgrupp. Vi hade även en skogskurs med Sebastian Kirppu och en studiecirkel om bedömning av naturvärden under ledning av Magnus Andersson. Digitala hjälpmedel som ortofoto, Artportalen, avverkningskoll, luben har sammanställts.

Vi har också byggt upp ett eget GIS-system med 14 områden (2016) med höga naturvärden. Vi delar med oss till länsstyrelsen som lägger in dem i det s k bevakningsskiktet och informerar Skogsstyrelsen.  Om det är mindre områden meddelar vi Skogsstyrelsen, om det är större områden Länsstyrelsen. Under 2017 genomfördes tre insamlingsmöten för att hitta fler fina skogar och fler skogsaktiva. Vi fortsätter med exkursioner och att lägga in skyddsvärda skogar i GIS-systemet.

Ca 160 personer finns på en sändlista för skogsgruppen i Gävleborg, geografiskt sorterat. Fyra lokala skogsgrupper har också bildats.

Vill ni stå med på vår maillista, sänd ett mail till mig: Inga-Greta Andersson

Kontakt
Magnus Andersson
Lillhammarvägen 3
824 40 HUDIKSVALL
Tel 0650-548988
magnus.andersson@foran.se

 

·         Skogslistan och Sandvikens skogsgrupp: Inga-Greta andersson.ingagreta@gmail.com, 070-354 94 89

·         Exkursioner och studiecirklar: Magnus magnus.andersson@foran.se, 070-658 37 56

·         Skogsprojektet och GIS: Stig hammarstenstig@gmail.com, 070-588 52 43

·         Skogsgruppen Gävle: P-O perolof.erickson@gavlenet.se, 026-68 69 66

·         Skogsgruppen Södra Hälsingland: Kent kent.t.westlund@telia.com, 0278-65 09 19 och Stefan Olander skalensfabod@gmail.com, 070-569 26 90

·         Skogsgruppen Norra Hälsingland: Per-Gunnar Jacobsson per-gunnar.jacobsson@bredband2.com, 070-595 47 55 och Magnus Andersson, se ovan