Ge vitryggig hackspett nya hem i Färnebofjärden

– Återskapa minst tjugofem lämpliga revir för vitryggig hackspett kring Färnebofjärden! uppmanar Naturskyddsföreningens länsförbund i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna. Lämpliga områden vid Färnebofjärdens nationalpark som uppfyller, eller med lämpliga åtgärder kan uppfylla, kriterierna för ett optimalt vitryggrevir presenteras i en ny rapport initierad av nämnda länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Läs hela rapporten: Rapport vitrygg Farnebofjarden […]

Läs mer

Hjälp oss skydda våra skogar!

Skogsgruppen Gävleborg bjuder in till insamlingsmöten av områden som du anser har sådana naturvärden att de kan bli reservat. Välkommen till träffarna i Sandviken 25 jan, Bollnäs 22 feb och Delsbo 22 mars – alla kl 18.30. Anmälan via http://alturl.com/45uyn Vi vill nå alla som har kunskaper och intresse för att bidra i vårt arbete med […]

Läs mer

Referat Miljömålsdag tema cirkulär ekonomi

Inspirerande föredrag om nya lösningar för att minska resursanvändningen från Esam AB, kommunalrådet i Malmö, Ovako m fl samt filmvisning ”Dela är det nya äga” under ledning av länsstyrelsen i Gävleborg. Flera från föreningen deltog och vi passade på att sälja boken Ägodela och göra reklam för Klädbytardagen. Läs referatet: Miljomalsdagen Gavleborg cirkular ekonomi

Läs mer

Referat tankesmedja friluftsliv

Årets friluftskommun under flera år, Örnsköldsvik, berättade om sin stora satsning på friluftsprogram, leder, kartor, skolnära skogar, ökad utevistelse för äldre, asylsökande och mycket mera. Länsstyrelsen Gävleborg informerade om lokala naturvårdsprojekt och det hölls walk and talk. Bästa tillgångarna för friluftslivet i Gävleborg sammanfattades i skogarna, havet, naturen, föreningslivet och engagemanget. Läs referatet: Tankesmedja friluftsliv […]

Läs mer

Kretskonferensen: Engagemang som ger genklang!

Vi samlades på Sandbacka Park i Sandviken en strålande vacker vinterdag. Kristina Keyzer från Mälardalens reg. kansli, som ledde dagen, började med en föreläsning om engagemang och drivkraft – som ett resultat av motivation och värderingar. – Yttre drivkrafter är t ex pengar, förklarade Kristina. De begränsar oss ofta om inte uppgiften är enkel. Inom den ideella […]

Läs mer

Stötta berguvarna i Gävleborg

Naturskyddsföreningen Gävleborg är stolta faddrar till berguvarna i länet och ger ett litet bidrag till mat varje år. Läget är att två par har producerat tre ungar var årligen, medan fyra par envist trilskas med att låta bli trots bästa tänkbara möjligheter. Projektet har pågått sedan 1977, snart 40-årsjubileum. Sedan starten har Berguv Nord placerat ut  1 […]

Läs mer

Skydda skogen vid Söderfors

Skogsguppen i Gävleborg begär nyckelbiotopsinventering av en avverkningsanmäld skog i nedre Dalälven, Söderfors i Tierps kommun. Skogen har lövrika partier med grov asp och björk som passar vitryggig hackspett. Här finns till exempel jättesvampmal (NT), veckticka (NT) och kandelabersvamp (NT), arter som indikerar skyddsvärda aspskogsbestånd med konstant hög luftfuktighet. Vi fann även lukttofsskivlingen som är sällsynt […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Kommer i din brevlåda 25 nov, men nu kan du läsa medlemstidningen här. Innehåller erbjudande om föreläsning äng och hage, överklagande av vargjakten, biosfärkandidat Voxnadalen, full fart på skogsarbetet i Gävleborg, rapport Miljövänliga Veckan, slåtterträff 11/2, fladdermöss, fortbildning med solexperiment, omställningskonferens, miljömålsavtal, rapport konferens Storslagna fjäll, Sveriges användning av bekämpningsmedel, skogsträff Dalarna 30/11, rapport Venjans Skogsrike, Dalaträff med […]

Läs mer