Webb & Kommunikation

Den här arbetsgruppen arbetar med vår hemsida & kommunikation. Skicka oss ett mail med synpunkter el förslag på innehåll.
Vi svarar också på frågor om kretsarnas hemsidor.

Stefan Persson
helsingebilder.nu@gmail.com

Denise Fahlander
nizanfahlander@gmail.com