Vindkraft

Vår kontakt och sakkunnig i vindkraft är:

Hans Levander
Vedmyra 105
820 60 Delsbo
070 662 01 81
levanderhans@telia.com