Pol till pol

Naturskyddsföreningen Gävleborg deltar i en klimatkampanj, Pol till pol.

– Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om klimathotet och vilka konsekvenser det får för djur och natur, särskilt vid polerna. Men också att inspirera till att minska sin egen klimatpåverkan och få nya vanor som ger ett mindre ekologiskt fotavtryck, förklarar Ann Horn, Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Pol till pol är en gemensam kampanj som drivs av den Europeiska Djurparksföreningen. I takt med att isarna på polerna smälter och havsnivåerna stiger blir livet hårdare för såväl isbjörnar som pingviner.

– Det blir utställning, informationsskyltar och tryckt material som delas ut till besökarna på Rovdjurscentret Järvzoo. Vi kommer också vid olika tillfällen att vara på plats för att direkt informera och möta besökarna i parken.

Informationskampanjen omfattar föredrag och utbildning samt information på vardagsnära platser runt om i Gävleborg. Du får gärna hjälpa till!

Kontaktperson Ann Horn 070-631 00 25, ann@hazika.se