Kalhuggning i Hemlingby naturreservat

   Bilden är tagen på annan plats Kalhuggning i Hemlingby naturreservat   I påskas upptäckte en privatperson under en skogspromenad att Billerud Korsnäs AB hade tagit upp ett stort hygge rakt över 14 kilometersspåret i Hemlingby naturreservat mellan Nybrännamuren och Brökemuren. Där stod förut mycket fin och naturvärd skog som nu kalhuggits. Personen ifråga ställde […]

Läs mer

Länsstämman 2014

Då har länsstämman haft sitt möte för i år! En trevligt arrangerad dag som hölls på Järvzoo i Järvsö. Dagen började med fika och lite mingel. Sedan hälsade Maj Johansson från Ljusdals krets oss välkommen. Till ordförande för stämman valdes Lars Igeland. Konstateras kan att föreningen har god ekonomi och på dagordningen var även ändring […]

Läs mer

valdebatt i Gävle

  Måndag 12 maj blir det valdebatt i Gävle. Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Färnebo Folkhögskola och Naturskyddsföreningen i anslutning till turnén Välj Rättvisa NU. Vi håller till på Musikhuset Sjömanskyrkan vid järnvägsstationen. Vi är på övre våningen. Kl 12 bjuder vi er på soppa, försäljning till allmänheten. Debattstart kl 12.30 Håller på till 14.00 Moderator i […]

Läs mer

Välkommen på länsstämma!

          Ett år har gått igen och det är dags för den årliga länsstämman. I år är det Hälsinglands tur att vara värd, närmare bestämt Ljusdals krets. Vi kommer att hålla till på rovdjurscentret ”De fem stora” i Järvsö sönd 11 Maj, fika finns från kl 09.00. I år har några […]

Läs mer

Fler sköna Natursnoksledare sökes!

  Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och  familjeverksamhet. I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen  tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra.  Men också för att vi ska bota naturbristen i samhället och för att lära känna  och förstå mer om naturen. I Natursnokarna kollar […]

Läs mer

Den tidiga våren!

                Solen lyser från en klarblå himmel. Termometern visar på plus 14 grader fast att det är i början av mars. I skogen ropar gröngölingen och större hackspetten trummar energiskt på torrgrenen i tallen. Långt borta svarar en granne. Fåglarnas trumningar avlöser varandra. I gammelskogen flyger plötsligt upp […]

Läs mer

Landskapet växer igen

Det är inte bara Ulf Lundell som trivs bäst i öppna landskap. Det gör även en mängd olika djur och växter som behövs för att naturen ska fungera. Medan tjänstemän och politiker träter om vad man ska göra för att betala lantbrukare och andra som jobbar med att vårda det hotade odlingslandskapet, växer ängar och […]

Läs mer

Skogsbruk utan hyggen

I Sverige brukas nästan all skog, endast några enstaka procent av landets skogar är formellt skyddade från skogsbruk. Med drastiska metoder som kalhyggen, markberedning, dikning och plantering i enformiga trädrader har rik, varierad skog förvandlats till monotona trädodlingar med unga träd. Skogsbruket i Sverige har därför allt för stor negativ påverkan på djur och växter, […]

Läs mer

Fågelupplevelser i vårvintertid

På södra sidan av Eskön i ett vindskydd satt jag i lä och njöt av den varma  vårvintersolen. Plötsligt kom en vacker havsörn seglande mot mig över den blanka solbelysta  havsisen. Örnen vände men sågs en lång stund svävande över det fjärdliknande  landskapet. Långt borta i väster fick den sällskap av ännu en havsörn. När […]

Läs mer