Vi gör det inte lätt för barnen

Dagliga eller åtminstone regelbundna naturvistelser har visat sig vara oerhört värdefullt för inlärning, hälsa och välbefinnande. Trots det ser politikerna gärna mellan fingrarna och låter  näringen bygga nytt i stadsnära naturområden. Som om det inte räckte med att barn och ungdomar idag har sämre framtidsutsikter än vad någon generation tidigare haft när det gäller kommande […]

Läs mer

Sommarens förebud

  När ljuset kommer tillbaka vaknar fåglarna till liv. Det är lika intressant och fascinerande att varje år möta vårens ankomst genom att lyssna på fåglarnas aktivitet. Först kommer talgoxen (i år redan den 6/1)med sitt karaktäristiska ”tiitjo-tiitjo”. .Sedan brukar blåmesen (i år den 20/1) fylla upp med sitt fina ”tsi-tsi-sirrrr”. Därefter kommer vanligtvis grönfinken […]

Läs mer

Sex bra saker du kan göra för skogen

Det är dags att lyfta skogens alla värden och röja om i skogspolitiken. Vi vill ha ett skogsbruk som ger upplevelser, varor, trä och biobränsle och som också är varsamt och långsiktigt hållbart. Vi vill ha skog som räcker till skogens alla värden, också upplevelser och njutning. Det är dags att lyfta skogens alla värden […]

Läs mer

Välj giftfri paprika och vindruva!

Allt fler giftiga kemikalier sprids som bekämpningsmedel över åkrar och fält i Europa. Den ökade användningen av bekämpningsmedel drabbar inte minst bönder och lantarbetare hårt. En WHO-studie från 1990 visade att 25 miljoner arbetare förgiftades årligen och att tio procent av alla dödsfall i samband med jordbruksarbete orsakades av bekämpningsmedel. Naturskyddsföreningen har den senaste tiden […]

Läs mer

Sanningen om vargen!

Vi har lyssnat på politikers anföranden i riksdagen om Rovdjurspropositionen och vi förstår att okunskapen är stor om våra stora rovdjurs svåra situation. Som väntat gick Erlandssons/Eks proposition igenom med hjälp av Sverigedemokraterna och nu håller Naturvårdsverket på att förbereda för licensjakten i februari. Det återstår att se hur EU-kommissionen kommer att agera – ett […]

Läs mer

Den kostsamma kärnkraften!

Redan idag är svenska kärnkraftverk olönsamma trots att de ligger på låg tekniknivå. Professor Tomas Kåberger vid Chalmers skriver i en debattartikel i Dagens industri att Oskarshamns kärnkraftverks självkostnadspris på sin elproduktion ligger högre än terminspriserna på el de närmaste åren. Kåberger konstaterar att kärnkraft inte är lönsamt och att bland annat försäkri…ngskostnaderna idag faller […]

Läs mer

Konfrontation i rovdjursfrågan!

Konfrontation i rovdjursfrågan! Regeringen väljer konfrontation istället för samarbete i rovdjursfrågan. Efter det att riksdagen röstade igenom regeringens rovdjursproposition uteblir Vargkommitténs förslag som hade möjlighet att skapa enighet i den infekterade vargfrågan. Vargkommittén föreslog bland annat stärkta skadeförebyggande åtgärder, ökad ersättning vid skada och förenklad skyddsjakt. Miljörörelsen och merparten av de berörda organisationerna var i […]

Läs mer

Låt vargarna och de andra rovdjuren leva!

Riksdagen har fattat ett beslut om hur de stora rovdjuren i Sverige ska behandlas. Ett beslut som Naturskyddsföreningen anser är fullständigt oacceptabelt. Riksdagens beslut kan innebära jakt på mer än hundra vargar.  Foto:    Thinkstockphoto När det gäller hanteringen av vargen i Sverige, den mest utsatta och hotade arten, har Naturskyddsföreningen redan för några år sedan, tillsammans […]

Läs mer