Den tidiga våren!

                Solen lyser från en klarblå himmel. Termometern visar på plus 14 grader fast att det är i början av mars. I skogen ropar gröngölingen och större hackspetten trummar energiskt på torrgrenen i tallen. Långt borta svarar en granne. Fåglarnas trumningar avlöser varandra. I gammelskogen flyger plötsligt upp […]

Läs mer

Landskapet växer igen

Det är inte bara Ulf Lundell som trivs bäst i öppna landskap. Det gör även en mängd olika djur och växter som behövs för att naturen ska fungera. Medan tjänstemän och politiker träter om vad man ska göra för att betala lantbrukare och andra som jobbar med att vårda det hotade odlingslandskapet, växer ängar och […]

Läs mer

Skogsbruk utan hyggen

I Sverige brukas nästan all skog, endast några enstaka procent av landets skogar är formellt skyddade från skogsbruk. Med drastiska metoder som kalhyggen, markberedning, dikning och plantering i enformiga trädrader har rik, varierad skog förvandlats till monotona trädodlingar med unga träd. Skogsbruket i Sverige har därför allt för stor negativ påverkan på djur och växter, […]

Läs mer

Fågelupplevelser i vårvintertid

På södra sidan av Eskön i ett vindskydd satt jag i lä och njöt av den varma  vårvintersolen. Plötsligt kom en vacker havsörn seglande mot mig över den blanka solbelysta  havsisen. Örnen vände men sågs en lång stund svävande över det fjärdliknande  landskapet. Långt borta i väster fick den sällskap av ännu en havsörn. När […]

Läs mer

Kretsbladet!

Nu bör alla kretsar ha kommit ut med sitt kretsblad snart! Hör av er till mig så ska jag försöka sammanställa alla här! helsingebilder.nu@gmail.com Kretsbadet Bollnäs Hanebo Voxnadalen Naturskyddsföreningen Hudiksvallsbygden Program 2014

Läs mer

Motion till Riksstämman 2014

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs Län stöttar sina kretsar genom en motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2014 ang. återbäringen. Det var på initiativ från bla. Söderhamns krets som nu Länsförbundet i Gävleborg skickar in en motion ang. kraftigt höjd återbäring och en differentierad återbäring till kretsar i glesbygd. En krets med ca 150 medlemmar får en återbäring på 2250 […]

Läs mer

Vi gör det inte lätt för barnen

Dagliga eller åtminstone regelbundna naturvistelser har visat sig vara oerhört värdefullt för inlärning, hälsa och välbefinnande. Trots det ser politikerna gärna mellan fingrarna och låter  näringen bygga nytt i stadsnära naturområden. Som om det inte räckte med att barn och ungdomar idag har sämre framtidsutsikter än vad någon generation tidigare haft när det gäller kommande […]

Läs mer

Sommarens förebud

  När ljuset kommer tillbaka vaknar fåglarna till liv. Det är lika intressant och fascinerande att varje år möta vårens ankomst genom att lyssna på fåglarnas aktivitet. Först kommer talgoxen (i år redan den 6/1)med sitt karaktäristiska ”tiitjo-tiitjo”. .Sedan brukar blåmesen (i år den 20/1) fylla upp med sitt fina ”tsi-tsi-sirrrr”. Därefter kommer vanligtvis grönfinken […]

Läs mer

Sex bra saker du kan göra för skogen

Det är dags att lyfta skogens alla värden och röja om i skogspolitiken. Vi vill ha ett skogsbruk som ger upplevelser, varor, trä och biobränsle och som också är varsamt och långsiktigt hållbart. Vi vill ha skog som räcker till skogens alla värden, också upplevelser och njutning. Det är dags att lyfta skogens alla värden […]

Läs mer