Motionera nu!

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse där alla medlemmar kan komma till tals och påverka. Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande. Alla motioner (som inkommit senast den 1 Mars) bereds av Länsförbundsstyrelsen och tas upp på länsstämman som sedan fattar beslut. Dina förslag och […]

Läs mer

Överklagande mot jakt på vargtik i Ljusdal

Naturskyddsföreningen Gävleborg överklagar länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en vargtik i Prästskogen/Haveröreviret i Ljusdals kommun. – Nyligen sköts föräldratiken i ett revir i Kroppefjäll, Dalsland. Meningen var att hanen skulle skjutas. Nu får han ensam ta hand om de valpar som är kvar och risken att han avviker och bildar nytt revir är stor. Detta är ett […]

Läs mer

Skogspromenad vid midvinter

Dagen har förlängts med 7 minuter sedan midvinterståndet. Kylan har bedarrat men landskapet lyser vitt efter förra veckans snöväder. Bestämmer mig för att göra en skogspromenad på oplogade vägar och stigar. Snön ligger kvar på träd och buskar trots att temperaturen ligger kring noll. Björktrastarna kalasar på de siste bären i oxelträdet. Redan efter ca […]

Läs mer

Nytt e-nyhetsbrev

Om det nya reg. kansliet Gävle-Dala, klimatturné med Svante Axelsson, Pol till pol-projektet, massor om rovdjur, svar på tal om ekologiskt och svält, berguvar & kungsörnar, rapporter från Ny skogspolitik, Miljötinget m.m. samt värvning, motioner och miljöpriser. Och en hel del kretsaktiviteter. Trevlig läsning! Jul e-brev Gavle-Dala 19 dec 2014

Läs mer

Ekologiskt jordbruk är nödvändigt!

Några forskare på SLU i Uppsala har i höst ifrågasatt ekologisk odling och menar att odlingen bl a bidrar till svält i världen och sämre miljö. Forskarna har från flera håll blivit hårt bemötta t ex av Naturskyddsföreningen. Vi menar att ekologisk odling inte bidrar till svält. Teoretiskt skulle den mat som produceras idag kunna […]

Läs mer

Viltextra Nr 2

Ett nytt nummer av Viltextra från länsstyrelsen har kommit. Där står bla om: Nya mål för antalet rovdjur i länet. Färre skador på tallungskog. Ingen licensjakt på varg i Gävleborgs län denna vinter. Omfattande skadegörelse på skarvkolonier i Gävleborg. Och lite mer…. Viltextra hittar du här!      

Läs mer

Ge förslag till natur- och miljöpriset!

Vid länsstämman inrättade Naturskyddsföreningen Gävleborg ett nytt årligt miljöpris. Första priset delas ut 2015, för insatser gjorda under 2014. Vem tycker du gjort något bra för natur och/eller miljö i länet under året? Maila dina nomineringar till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se senast den 31 december.

Läs mer

Lyckad rovdjursdag

I oktober hölls en kretsträff och utbildningsdag om rovdjur i Gävleborg. Sven Carlberg från Hudiksvallskretsen hälsade välkommen med en historia ur en av Henning Mankells böcker som både innehöll mord, hotellet vi höll till på och varg.  – Folk argumenterar i rovdjursfrågan utan kunskap! Det ser vi som ett stort problem, sa Linda Thelin från De 5 […]

Läs mer

Debatt: Lika stor skörd i ekologiskt lantbruk

Allt fler människor vill äta mat som är garanterat hälsosam och därför är ekologisk mat en klart växande trend. Upprepade undersökningar visar att det ofta finns rester av bekämpningsmedel i icke ekologiska livsmedel. Därför är det inte konstigt att det kommer allt större efterfrågan på ekologiska livsmedel, framställda utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det förekommer nu […]

Läs mer