Gruvor & Mineraler

Gruvor och mineral samlar alla medlemmar i Gävleborg som är intresserade av aktivt jobba med frågor som rör mineralletning och gruvdrift i länet.

Sverige har en minerallag som stödjer exploatering i syfte att säkra landets tillgång till metaller och mineral. Dessutom finns en nationell strategi som pekar ut Sverige som EU:s ledande gruvland och som ska stärka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralnäring. Detta är en inställning som bygger på ett begränsat synsätt och leder uppenbara risker för beslut baserat kortsiktiga perspektiv som kan ge vida konsekvenser för lång tid. Det vill vi motverka.

I Gävleborg pågår för tillfället prospektering påmånga platser och ett flertal ansökningar om tillstånd för gruvdrift är aktuella.

Arbetsgruppen har för avsikt att hålla koll påpågående ärenden och tillsammans med lokala kretsar kritiskt granska ansökningarna, i förekommande fall ifrågasätta innehållet och eventuellt överklaga beslut.

Kontaktperson
Ann Horn
Värdshusvägen 20
818 42 Forsbacka
070-631 00 25
ann@hazika.se