Nytt regionalt kansli Gävle-Dala

Naturskyddsföreningen inrättar 2015 tio regionala kanslier. På kansli Gävle-Dala arbetar Lillian Lundin Stöt med att samordna arbetet för länsförbunden i Gävleborg och Dalarna. Kristina Persson är hennes medhjälpare. Kansliet finns på Tingshuset i Mora. Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först. Välkommen att höra av dig med tips, frågor och funderingar!

Läs mer

Motionera nu!

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse där alla medlemmar kan komma till tals och påverka. Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande. Alla motioner (som inkommit senast den 1 Mars) bereds av Länsförbundsstyrelsen och tas upp på länsstämman som sedan fattar beslut. Dina förslag och […]

Läs mer