JO-anmälan för avverkning i blivande naturreservat

Galgberget är ett tätortsnära skogsområde i Hudiksvalls kommun som hyser höga naturvärden och har mycket stor betydelse för såväl stadens invånare som skogens växter och djur. Det finns även förslag om att Galgberget skall bli ett naturreservat, ett förslag som stöds av Länsstyrelsen med anledning av de höga naturvärdena.

Ett 1,5 ha stort område är nu kalavverkat, ett område som är mångdubbelt så stort som de fåtal träd som eventuellt utgjort en fara och med hänsynsfulla metoder kunde ha fällts. Vi menar att beslutet om avverkning har varit förhastat och inte gjorts professionellt med tillräcklig sakkunnighet. Man har i detta skyddsvärda område gått in med en stor skogsmaskin och fällt stora ytor med gamla naturvärdesträd och fullt friska träd. Merparten av de fällda träden har gått till kommunens egen anläggning där de varit tillräckligt friska för att bli virke till utemöbler och vindskydd.

Vi menar att Hudiksvalls kommun inte tagit hänsyn till de stora naturvärden som funnits i området. De har inte heller tagit hänsyn till vare sig Skogsstyrelsens begäran om samråd samt uttalande om att ingen avverkning fick ske i detta nyckelbiotop-klassade område, eller länsstyrelsen Gävleborgs yttrande där man anser att det är olämpligt att områdena avverkas.

Hudiksvalls kommun har inte följt den kommunala naturvårdsplanen som anger att tätortsnära skogar ska sparas och utvecklas. Hudiksvalls kommunekolog verkar inte heller varit informerad i ärendet förrän samma dag som avverkningen genomfördes, precis som Skogsstyrelsen.

Hudiksvall är en eko-kommun och har därför ett större ansvar för att sköta om kommunens natur på ett särskilt varsamt sätt. De har dessutom utgivit sig för att vara FSC-certifierade, trots att den certifieringen upphörde för tio år sedan!

Läs hela JO-anmälan JOAnmalan Galgberget_2

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.