Minnesanteckningar skogsgruppens träff 8 feb

Magnus Andersson

Databas med fina skogsområden som skogsgruppen funnit. Meddelas Skogs- och länsstyrelsen så de lägger in de i sina GIS-skikt och kan reagera när en avverkningsanmälan kommer in.
Bild: Tallåsen i Trönö frodig skog med mycket marksvampar.

Presentation skogsgruppens områden Magnus Andersson

60 områden hittills, 3506 ha:

 • 2 formellt skyddade, 220 ha (Åsberget och Storåsen i Forsa)
 • 5 frivilligt avsatta, 70 ha. Se www.skogsindustrierna.se
 • 4 områden var redan frivilligt avsatta.
 • 4 områden har registrerats som nyckelbiotoper.
 • 13 har undersökts av länsstyrelsen, 2175 ha, så de kan prioritera dem. Åsberget Forsa, Bockåsen Bjuråker, Bässeravinen Enånger, Högbo Bruk, Storberget Forsa, Ofärnebrättingen Forsa, Ovanåker, Tannåsen Trönö, Forsa, Alfta, Se PPT-bild.
 • 10 har avverkats helt eller delvis. Åsberget, Lenåsen i Järbo, Klintåsen Forsa, Kungsberget Järbo, Rotberget Ovanåker, Tälningsån Alfta, Vallåsen Forsa, Enångersån, Nyboberget Järvsö, Högloftet Enånger, Gumbacken Järvsö, Kappmurbäcken Ockelbo, Risberget Delsbo, Rotsjön Delsbo, Tannåsen Trönö, Säljestadsvägen Järvsö, Gruvberget Järvsö, ? berget Järvsö.
 • 14 ytterligare avverkningsanmälda. Några har dragits tillbaka efter våra påtryckningar.
 • Sen har vi jobbat med andra områden också.

Farhåga att länsstyrelsen inte längre får info om avverkningsanmälningar, d v s det har försämrats.

Mycket skyddad skog ligger på lågproduktiva områden. Vi behöver få till mer skydd av bördiga skogar, olika typer av skogar och strukturer.

FSC. Nya certifieringsregler förra veckan. Ytterligare 5 % ska nu avsättas frivilligt, alternativt restaureras till naturliga förhållanden (representativa skogstyper), eller skötas med alternativa metoder.

Karta från Riksskogstaxeringen över områden som är oskyddade och har gammal skog över 140 år. Nästan inga områden i Hälsingland. Vore intressant att titta på: I närheten av Axmar, Högbo, på gränsen mellan Hofors/Falun, Näsviken.
Ljusdal har mycket gammelskog och mycket är skyddat. Resten avverkas i rask takt , stora hyggen.

www.skogsforsk.se Tidningen Vision gratis.

Murklornas år. Efterlysning: leta efter smultronkantarell som är rosa och luktar starkt av smultron.


Jan Hedman

Gävleborgs län är skogsrikt. 88% av länets totala areal är skogsmark. Förfärligt lite är dock skyddat.
7 promille i ? och Ovanåker, Ockelbo 5 promille, Hofors 3 promille. Bäst i Gävle 4,3%, Hudiksvall 3,1% Ljusdal 2,1%.

Bild Sveaskogs vindkraftsplaner. Se www.sveaskog.se under fliken Naturvårdsskogar. Bl a där Google ska bygga sina serverhallar nära Horndal, Ore Skogsrike, Orsa Finnmark, Tandsjöborg, mellan Kårböle och Los (dock dragit ner från 95 till 45 snurror). Bergvik, Holmen, SCA planerar också vindkraft.

Planen är att plantera mer contorta framöver.

Boktips: Slaget om framtiden – om skogsforskning utifrån skogsindustrins villkor!! Future forests

 

Alf Pallin

Svarttjärnsvallen, Trönö. Mycket ringlav, lunglav, kolflarnlav, torrakor m.m. Oskyddat och vore intressant att titta mer på.

Ljusmyrsberget

 

Carina Frost

Järvsö två nyckelbiotoper, inget formellt skydd.

Skog med grova aspar.

Nyboberget. Knärot och mörk husmossa bl a. Exempel på kontinuitetsskogsbruk.

 

Anders Olsson

Långskäggsutflykt med Bengt Sättlin vid Högtuppa i Hassela. Vet ej om skydd.

 

Vad vill skogsgruppen göra framöver?

Hamra, kurs sista helgen i september
Järvsö, Nyboberget – svampar, lavar, mossor och insekter
Ljusmyrsberget
Marmorberget
Brandområdet
Gröntjärn Hudiksvallskretsen åker dit en lördag i mitten av sept

 

Kommande aktiviteter

 • Skogspolicy riks, remissvar före 9 feb
 • Föreläsningar Skog, klimat och biobränslen med Amanda Tas 19 feb Sandviken och 20 feb Delsbo
 • Skogsstyrelsens inspirationsdag om hyggesfritt skogsbruk 27 feb Gävle
 • Träff om vitryggig hackspett 7 mars kl 11-15 Gysinge
 • Länsstämma 26 april Gnarp
 • Riksstämman 12-14 juni Mora
 • Forskningsresan 20-25 juli? Arjeplog

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.