Biosfärkandidat Voxnadalen – mina reflektioner

Jag heter Inga-Lill Carlsson och sitter som Naturskyddsföreningen Gävleborgs representant i Biosfärkandidat Voxnadalens styrelse. Innan visste jag inte så mycket om biosfärområden.

Biosfärområden är noga utvalda områden med höga natur- och kulturmiljövärden. De utgör plattformar för lokal samverkan och spridning av goda exempel för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Idag finns 686 biosfärområden i 122 länder, varav fem i Sverige: Vattenriket Kristianstad, Vänerskärgården med Kinnekulle, Östra Vätterbranterna, Blekinge Arkipelag och Nedre Dalälven. Kandidater är Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen. Beslut tas 19 juni. Läs mer på http://www.voxnadalen.org

Biosfärområdet omfattar en stor del av Voxnans avrinningsområde, inom delar av Ovanåkers, Ljusdals, Bollnäs och Rättviks kommuner. Visionen är ”Voxnadalen – en bra bit av vär(l)den”.

Kommunerna, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och ett flertal intresseorganisationer förutom oss ger en neutral plattform för bred samverkan kring lokala hållbarhetsfrågor. Vi får också chansen att knyta kontakter med och ta del av erfarenheter från andra biosfärområden.

Voxnadalen prioriterar tre fokusområden:
1)  Skogen som hållbar resurs, temadag i höstas
2)  Levande vatten, temadag planeras
3)  Ett öppet och levande landskap, bl a workshop ”Samverkansmöjligheter för småskaliga livsmedelsproducenter i Voxnadalen”, samverkansprojekt med Bollnäs kommun ”Mångfalden i din trädgård” och inventering av fäbodar.

Att samverka med övriga intressenter – som kan ha både gemensamma och motstridiga åsikter i olika frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av biosfärområdet Voxnadalen – ger möjligheter till ökad förståelse för varandras argument.  I förlängningen ger det också möjligheter att hitta lösningar, kompromisser eller nya angreppssätt.

Jag inspireras av de åsiktsutbyten som kommer av de olika representanternas bakgrund och intressen. Att bara diskutera med dem som har liknande synsätt begränsar möjligheten att se helheten. Ingen förändring sker om inte människor kommer med på tåget utifrån sina egna drivkrafter och motivation för förändring.

Utgångspunkten är att vi alla vill åstadkomma förbättringar, är rädda om vår livsmiljö och vill se ett hållbart samhälle. Vi har möjligheter att lära av varandra och att stärka varandras budskap. Samverka för att sprida kunskap om olika sätt att öka hållbarheten och bevara mångfalden i vårt sätt att bruka naturens resurser för att även i framtiden kunna njuta av en oförstörd miljö!

Inga-Lill Carlsson  inga-lill.carlsson@aycee.se

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.