Gävleborgs resultat i naturvårdsenkäten

Gävleborg

Placering i landet                                                                         Kommun                                                                                  Poäng

29 Gävle kommun 37.5
107 Ovanåkers kommun 27.5
117 Hudiksvalls kommun 26.5
117 Bollnäs kommun 26.5
175 Söderhamns kommun 19

Inga svar från Sandviken, Ockelbo, Hofors, Nordanstig och Ljusdal.

 

Resultatet baseras på Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till alla Sveriges kommuner. Gävle var bäst i Gävleborg och fick sammanlagt 37,5 poäng av 55,5 möjliga. Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten. Bästa naturvårdskommun alla kategorier 2018 är Huddinge med 53 poäng. Tvåa kom Lomma och trea Tierp.

– Vi vill att politikerna ska öppna ögonen för behovet av ökade resurser till kommunernas naturvårdsarbete. Detta är angeläget; för naturen, den biologiska mångfalden och människors hälsa och välbefinnande, säger Stig Hammarsten, ordförande i Naturskyddsföreningen Gävleborg. Vi vill lyfta naturvårdsfrågorna. Naturen är ju grunden för vår överlevnad.

 

– Vi är stolta över att Gävle har så bra resultat och hoppas att resultatet ska sporra och uppmuntra kommunen att satsa ännu mer på naturvård och friluftsliv och inspirera andra. Vi är dock bekymrade över att så få kommuner i Gävleborg svarade på enkäten, endast 5 av 10. Kan det tyda på en låg naturvårdsambition?

 

Kommunernas poäng och ranking sattes utifrån svaren inom ett antal områden kopplade till naturvårdsarbetet. Enkätens syfte är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild.

 

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014. Jämfört med den har det inte skett så stora positiva förändringar för naturvården totalt sett i landet. En övervägande del av kommunerna har emellertid nu politiskt antagna dokument om mål för naturvård kopplat till både biologiska värden och värden för friluftsliv. Det är en bra grund för ett starkt naturvårdsarbete. När det gäller frågan om inventering av biologiska värden har kommunerna över lag bättre kunskap idag jämfört med 2014. De som angett “Vet ej” har minskat från 20 procent till knappt 14 procent 2018.

 

– I alltför många kommuner saknas det dock både mål och handlingsprogram för naturvården. På många håll saknas också antagna planer för skötsel av den tätortsnära skogen som kommunerna själva äger. Detta trots att tillgången till natur är viktig för kommunernas invånare, inte minst barnen, avslutar Lillian Lundin Stöt på Naturskyddsföreningens reg. kansli Gävle-Dala.

 

Naturskyddsföreningen Gävleborg  vill se mer skyddad natur, inte minst i skogen, och ökad tillgänglighet genom leder, kartor, guidningar, skolskogar etc. Vi vill också ha ökade satsningar på ekologisk odling, naturbete och slåtter för den biologiska mångfaldens skull.

 

Se bifogad tabell med alla svar för Gävleborgs och Dalarnas kommuner.

 

Läs hela rapporten här: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport_sveriges_basta_naturvardskommun_2018.pdf

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.