Handla Miljövänligt och EKO-projekt i Gävleborg

Pressmeddelande
Giftfri mat i Gävleborgs förskolor
 
Naturskyddsföreningen Gävleborg har startat ett projekt för att jobba för ökad andel ekologisk mat och frukt i länets förskolor samt att lyfta Handla MiljöVänligt nätverkets arbete i föreningens lokala kretsar och i länet. Projektet pågår till och med mars 2016.
 
9 av 10 frukter vi äter innehåller bekämpningsmedel. Det räcker tyvärr inte med att skölja frukten eftersom kemikalierna går in i frukten också. Gifterna syns inte och det smakar inte. Vill du vara så gott som säker på att slippa gifter i maten – välj ekologisk, obesprutad, frukt, särskilt till dina barn.
 
– Vi vill bidra med information och skapa dialog om det här viktiga ämnet. Vi vill också ta reda på vilken målsättning förskolorna har med ekologisk mat och frukt, säger Pia Svedén, Handla Miljövänligt-kontakt i Gävleborg. Målet är att få 100 % ekologiskt, det vill säga giftfri mat, i förskolorna. Och det stora målet – giftfria barn, förstås!
 
Ekologisk mat, är en stor del inom Handla MiljöVänligt-nätverket som är ett av flera nätverk inom Naturskyddsföreningen. Nätverket är till för oss som vill jobba med hållbar konsumtion. Vare sig det handlar om att byta och dela grejer med varandra, eller kräva miljöbättre alternativ i butiken.
 
– Vi vill visa att det är roligt och viktigt med de här frågorna, säger Denise Fahlander, som varit aktiv inom Handla MiljöVänligt i Gävle i flera år. Vi vill inspirera personer med intresse för konsumtion, miljö och hälsa att delta i aktiviteter. Arrangemangen i sin tur bidrar förhoppningsvis till att fler medborgare gör mer medvetna val när det gäller hållbart handlande.
 
Vi kommer framför allt att kommunicera med beslutsfattare och pedagoger inom förskolan. Och medlemmar i kretsarna som drivs av de här frågorna. Naturskyddsföreningens studieförbund, Studiefrämjandet, är en självklar samverkanspartner. Vi hoppas också på en samverkan med kommuner och Region Gävleborg. Vi välkomnar alla med intresse och frågor att höra av sig.
 
Kontakt:
Pia Svéden, Länskontakt för Handla MiljöVänligt i Gävleborg, pia_mk@hotmail.com, 0705-38 81 300705-38 81 30
Denise Fahlander, aktiv i HMV-nätverket Gävleborg, nizanfahlander@gmail.com, 070-646 10 42070-646 10 42
 
Bakgrunden till att vi vill fokusera på förskolor är att barn är särskilt utsatta för riskerna med skadliga kemikalier. Dels för att känsliga system i kroppen fortfarande utvecklas, men också för att de utsätts för högre halter i relation till sin kroppsvikt. Världshälsoorganisationen (WHO) misstänker att hormonstörande ämnen kan ligga bakom en rad folkhälsosjukdomar, och nämner också just bekämpningsmedel som en av orsakerna till den ökande mängd kemikalier vi utsätts för. Dagens forskare vet inte om det finns säkra gränsvärden för hormonstörande ämnen, och barn och foster är särskilt känsliga för effekterna. Forskningen om hormonstörande ämnen visar idag att det finns anledning att tro att ämnena kan orsaka skador även i små halter, men kunskapen är så ny så att den inte finns i riskbedömningen när gränsvärdena fastställs i maten som får säljas i affärerna.
 
9 av 10 o-ekologiska frukter innehåller rester av bekämpningsmedel. Frukterna som undersöktes av Livsmedelsverket i över 600 prov, var, vindruvor, citrusfrukter, äpplen, päron och banan. Viktigt att komma ihåg att o-ekologiska frukter så gott som alltid besprutas, några värstingar är mango och ananas. De flesta prover hade halter under gällande gränsvärde. Det betyder att de får säljas, dock kan varje frukt innehålla många olika kemikalier, vilken effekt en blandning av kemikalierna har i människokroppen är okänt.
 
Bekämpningsmedlen kommer också ut i miljön och sprids sedan vidare runt Jorden och påverkar miljö och människor. Människor som t.ex. bor i närheten av bananodlingar och de som jobbar med besprutning påverkas starkt av kemikalierna. Det finns många rapporter som visar på livslånga sjukdomar och till och med död som direkt följd av kemikalieanvändningen. Flera studier visar också på att barns utveckling fördröjs märkbart när de växer upp i närheten av besprutade odlingar. Solidaritet med varandra är ett väldigt starkt skäl till att välja ekologiskt.
 
Bekämpningsmedel = kemikalier med avsikt att döda t.ex. svampar och insekter. De flesta bekämpningsmedel är också skadliga för andra organismer inklusive människor.
Gränsvärde = Den högsta halt av ett bekämpningsmedel som tillåts i en frukt/gröda och som anses innebära en accepterad risk för människors hälsa. Två ämnen kanske inte innebär någon fara, men tillsammans med ett tredje kan det bli farligt för hälsan, den så kallade cocktaileffekten. Antalet ämnen regleras inte i gränsvärdet. Det kan alltså finnas många olika ämnen i en och samma frukt.
Mer fakta finns t.ex. i Naturskyddsföreningens sammanställning ” Är bekämpningsmedelsrester i frukt ofarlig?”. http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/brev-och-underlag/%C3%84r%20bek%C3%A4mpningsmedel%20i%20frukt%20ofarligt.pdf

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.