Debatt: Lika stor skörd i ekologiskt lantbruk

Allt fler människor vill äta mat som är garanterat hälsosam och därför är ekologisk mat en klart växande trend. Upprepade undersökningar visar att det ofta finns rester av bekämpningsmedel i icke ekologiska livsmedel. Därför är det inte konstigt att det kommer allt större efterfrågan på ekologiska livsmedel, framställda utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Det förekommer nu i media ett flertal vilseledande uppgifter om ekologiskt lantbruk från både forskare och andra organisationer. Därför vill vi som varit med och utfört det största forsknings-projektet om ekologisk mjölkproduktion på gårdsskala som har genomförts i Sverige, av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ge en kort sammanfattning av resultaten.

SLU har genomfört ett forskningsprojekt i gårdsskala under 12 år om ekologisk mjölkproduktion vid Öjebyns försöksstation i Norrbotten under åren 1990-2002. I projektet jämfördes två olika produktionssystem det ekologiska och det konventionella (med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel). 105 hektar åkermark delades i två lika stora delar, en för ekologisk drift och en för konventionell drift.  I bägge systemen var det en sexårig växtföljd, men med lite olika grödor.  Det var i medeltal 50 mjölkkor i vardera driften och dessa fick sitt foder från skilda arealer. I den ekologiska delen har KRAV: s regler tillämpats.

Växtodlingen gav lite lägre skörd i början, men under de sista sex åren gav den ekologiska driften lika stor skörd som den konventionella. Balansen mellan tillförd och bortförd näring var bättre i den ekologiska driften. Att använda platsbundna näringsresurser ger bättre förutsättningar att bedriva ett jordbruk som är hållbart i längden. För att få positiva resultat är det viktigt med en balanserad djurhållning i förhållande till den brukade arealen.

Den ekologiska mjölkproduktionen gav i medeltal sju procents lägre avkastning än den konventionella, men lönsamheten var trots detta bättre i den ekologiska driften, bl.a. beroende på mer och billigare eget foder och bättre mjölkpris.

Den ekologiska odlingen läckte ut mindre mängder av kväve, fosfor, kalium och kadmium, än den konventionella odlingen med handelsgödsel. Det fanns även klart lägre halter av kadmium i slaktkropparna i den ekologiska driften.

Resultaten från detta stora gårdsprojekt är direkt användbara i det svenska jordbruket med djurhållning, åtminstone i Småland och från Dalarna och norrut. Dessa resultat visar alltså att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra betydligt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk i Sverige. Därför är det bra att satsa på ekologiskt lantbruk.

Simon Jonsson, husdjursagronom, projektledare Öjebynprojektet SLU

Staffan Landström, växtodlingsagronom, fd forskningsledare SLU

Naturskyddsföreningen Gävleborg Ordf. Stefan Persson

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.