Låt vargarna och de andra rovdjuren leva!

Riksdagen har fattat ett beslut om hur de stora rovdjuren i Sverige ska behandlas. Ett beslut som Naturskyddsföreningen anser är fullständigt oacceptabelt.

Riksdagens beslut kan innebära jakt på mer än hundra vargar.  Foto:    Thinkstockphoto

När det gäller hanteringen av vargen i Sverige, den mest utsatta och hotade arten, har Naturskyddsföreningen redan för några år sedan, tillsammans med andra miljöorganisationer, anmält regeringens politik till EU-kommissionen.

Sverige bryter mot lagen som ska skydda hotade djur

Vi anser att Sverige bryter mot den EU-lagstiftning som gäller för hur vi ska hantera bland annat rovdjuren, art- och habitatdirektivet. Vårt klagomål är fortfarande ett öppet ärende hos EU-kommissionen. Det betyder att Sverige fortfarande kan ställas inför EU-domstolen.

Många vargar har fortfarande defekter av inavel

Hela den vargpopulation som nu finns i Sverige och Norge härstammar från enbart sju vargar. Forskarna har sammanställt ett släktträd som gäller sedan de få invandrade vargarna började föröka sig 1983. Därför vet man precis hur stammen har vuxit.

Det har också visat sig att en relativt hög andel av de individer som har undersökts av Naturhistoriska riksmuseets forskare har sådana defekter som uppstår när djur som är nära släkt parar sig med varandra och får avkomma.

2012 uppskattades vargstammen till 350 individer. Rovdjursutredningen ansåg vargstammen i Sverige skulle vara 450 individer för att den ska klara sig på sikt.

Riksdagens beslutet kan öppna för jakt på mer än hundra vargar

Hur frisk en vargstam är, och hur många nya individer som inte är nära släkt som tillkommer, har betydelse när man ska bedöma om vargstammen har en gynnsam bevarandestatus på lång sikt.

Det finns också andra saker som man tar med i bedömningen som har att göra med om genetisk hälsa och om vargen tillåts leva inom hela sitt naturliga utbredningsområde.

Nu har regeringspartierna med stöd av Sverigedemokraterna beslutat att det räcker med 170-270 individer för att vargstammen i Sverige ska betraktas som en livskraftig population och dessutom att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätas.

Beslutet innebär att man skulle kunna tillåta att dubbelt så många vargar i Sverige skjuts än under licensjakterna tidigare år, kanske ännu fler.

Vad tycker vi?

Vi tycker att riksdagsbeslutet är fullständigt oacceptabelt. Det gäller också de siffror som slås fast för de övriga stora rovdjuren, inklusive kungsörn. Dessa värden har ingen vetenskaplig grund, säger Jan Terstad, Naturskyddsföreningens naturvårdschef.

Vad gör vi?

  • Vi ger inte upp. Beslutet öppnar för en möjlig licensjakt på varg redan i vinter, något som vi, liksom tidigare kommer att protestera mot och göra vad vi kan för att stoppa.
  • Vi fortsätter att hålla EU-kommissionen informerad om vad som händer med rovdjuren i Sverige och vad vi anser.
  • Vi fortsätter att diskutera och påverka politiker.
  • Våra miljöjurister fortsätter att noga granska politikernas agerande och ha full koll på vad som händer med ärendet i EU-kommissionen.

Vad kan du göra?

  • Ta kontakt med de politiker som representerar din hemtrakt i riksdagen! Skriv brev och maila.
  • Skriv mail eller brev till lokala politiker i kommunen och landstinget och fråga hur de ställer sig i rovdjursfrågor och vad de tycker. Det är valår nästa år och det är dags att politikerna talar om vad de tycker.
  • Skriv insändare i lokaltidningar. Visa att vi är många över hela landet som tycker att de vilda rovdjuren är en fantastisk rikedom och resurs som vi vill ha kvar och som har rätt att leva här! Och att vi är övertygade att det går att leva tillsammans med dem och hitta lösningar också för att skydda tamdjur – om bara den politiska viljan finns!
  • Bli medlem! Stöd vårt arbete för en levande natur och rovdjurens rätt att leva i den! >>

Läs mer: Här finns Rovdjurspropositionen och regeringens uttalanden>> Här finns beslutet och dokument som hör till>>

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.